Επιστημονική Ομάδα

Η επιστημονική ομάδα του specialeducation.gr

Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας που αναφέρονται παρακάτω συμμετέχουμε στην ομάδα του περιοδικού «Η Ζωή Πλαγίως» και φιλοδοξούμε -μέσα από την άμισθη υποστήριξη της ιστοσελίδας- να συμβάλουμε στην όσο γίνεται πιο έγκυρη και σφαιρική ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου στα θέματα της αναπηρίας, της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η ομάδα του περιοδικού θα έχει την ευθύνη της αξιολόγησης των κειμένων που περιέχονται στις δύο πρώτες ενότητες της ελληνικής έκδοσης της ιστοσελίδας («Ειδική Εκπαίδευση» και «Εκπαίδευση παιδιών με…»). Η ιστοσελίδα www.specialeducation.gr έχει μια μακρά χρονικά θητεία με πολύ πλούσιο έργο. Εμείς, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κ. Φίλιππου Στεφανίδη και με επίγνωση του όγκου και των απαιτήσεων της δουλειάς, θα προσπαθήσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί η μετάβαση από την παλιά ιστοσελίδα στην καινούργια με την εκ νέου αξιολόγηση και ταξινόμηση των παλιών κειμένων, παράλληλα με την αξιολόγηση των καινούργιων κειμένων που θα έρχονται. Το έργο αυτό θα απαιτήσει κάποιο χρονικό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου θα παρακαλούσαμε για την κατανόηση των αναγνωστών σε τυχόν συνεχείς ανακατατάξεις.

Αγγελική Mπιτζαράκη, πτυχιούχος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, με μεταπτυχιακό στη χοροκινητική Ψυχοθεραπεία. Ασχολείται με την εκπαίδευση και θεραπεία παιδιών με αναπηρία μέσω της κίνησης, όπως και με άλλες πληθυσμιακές ομάδες.

Δημήτρης Σιδεράς, ψυχολόγος με μετεκπαίδευση στην κοινωνική κλινική ψυχολογία των εξαρτήσεων & ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και εργασιακή εμπειρία στους χώρους της ψυχικής υγείας, των εξαρτήσεων, της ειδικής αγωγής και της εκπαίδευσης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Πολυχρόνης Ευκαρπίδης, δάσκαλος ειδικής αγωγής, μετεκπαιδευθεύτηκε στην Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο «Δ. Γληνός», κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με ειδικές ανάγκες» του Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. Υπηρέτησε τη γενική και ειδική αγωγή και είναι διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης.

Αναστάσιος Πουλής, ψυχολόγος στο Ειδικό Δημοτικό Σχολειό του Κιλκίς με μετεκπαίδευση στην εμψύχωση ομάδων και ατόμων μέσω της Παρεμβαίνουσας Μη-Κατευθυντικότητας του Michel Lobrot, (NDI). Τώρα εκπαιδεύεται ως ψυχοθεραπευτής στη συστημική. Εργασιακή εμπειρία στους χώρους της ειδικής αγωγής, αναπηρίας και της εκπαίδευσης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Ερμιόνη Μπολέτη, νηπιαγωγός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής. Έχει εκπαιδευτεί στην εμψύχωση ομάδων στην μέθοδο της Παρεμβαίνουσας Μη-Κατευθυντικότητας του Michel Lobrot, (NDI). Ασχολείται με το θέατρο.

Ανδρέας Καμπάς, Ψυχολόγος

Σπύρος Ψαθάς, δάσκαλος ειδικής αγωγής, μετεκπαιδεύτηκε στην Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο «Δ. Γληνός» και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με ειδικές ανάγκες» του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ. Υπηρέτησε τη γενική και την ειδική αγωγή και είναι δάσκαλος στο Τμήμα Ένταξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης

Βασιλική Ιωαννίδου, δασκάλα ειδικής αγωγής. Εργάζεται σε σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από το 2003. Έχει εκπαιδευτεί στην εμψύχωση ομάδων και ατόμων με τη μέθοδο της Παρεμβαίνουσας Μη-Κατευθυντικότητας του Michel Lobrot (NDI).

Πέτρος Σταγιόπουλος, δάσκαλος ειδικής αγωγής, μετεκπαιδεύτηκε στην Ειδική Αγωγή στο Διδασκαλείο «Δ. Γληνός» και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με ειδικές ανάγκες» του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ. Υπηρέτησε τη γενική και ειδική αγωγή και είναι σχολικός σύμβουλος.

Τάνια Δουδούμη, νηπιαγωγός, ψυχολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κλινική-Κοινωνική Ψυχολογία του Α.Π.Θ. Έχει εκπαιδευτεί στην εμψύχωση ομάδων με τη μέθοδο της Παρεμβαίνουσας Μη-Κατευθυντικότητας του Michel Lobrot, (NDI). Έχει εργαστεί σε χώρους ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής ενηλίκων και παιδιών, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και δημόσιους φορείς.

Γιώργος Μπάρμπας, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Βασικοί τομείς ερευνητικής και διδακτικής δραστηριότητας είναι η μελέτη των προβλημάτων μάθησης στη γενική εκπαίδευση, με έμφαση στα σχολικά μαθηματικά, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην ειδική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια.

Παντελής Μπιτζαράκης, ψυχολόγος εργάζεται από το 1978 σε διάφορους χώρους της ειδικής αγωγής και από το 1989 στο 4ο Ειδικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Ασχολείται ιδιαίτερα με την εμψύχωση των ομάδων και την εκπαίδευση εμψυχωτών ομάδων. Ενδιαφέρεται για την αυτορρύθμιση των σχέσεων και των συμπεριφορών σε μαθητές προσχολικής, σχολικής και γυμνασιακής ηλικίας. Βασικοί τομείς έρευνας και εφαρμογής είναι η τέχνη και το γέλιο ως εκφραστικό και θεραπευτικό μέσο.

Αγγελική Ντότση, ψυχολόγος με μετεκπαίδευση στον τομέα της κοινωνικής κλινικής ψυχολογίας των εξαρτήσεων και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Ασχολείται με την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη παιδιών με αναπηρία.

Ενημέρωση για τα άρθρα που δημοσιεύονται!

Μετά από διάστημα ενός έτους που αναλάβαμε την ευθύνη της επιλογής των ελληνόφωνων άρθρων για δημοσίευση στην ιστοσελίδα και τον διαρκή προβληματισμό για τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ένα άρθρο που δημοσιεύεται, καταλήξαμε σε ορισμένες πρώτες εκτιμήσεις και επιλογές.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται μπορούν να διακριθούν σε δύο ομάδες.

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα κείμενα που αποτυπώνουν την εμπειρία και τον δι’ αυτής προβληματισμό των συγγραφέων από την εφαρμογή προγραμμάτων οποιουδήποτε τύπου στην περιοχή της ειδικής εκπαίδευσης. Τα κείμενα αυτά είναι πολύτιμα, γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο η εμπειρία του ενός μοιράζεται με ένα πολύ ευρύτερο κοινό εκπαιδευτικών, εργαζομένων και γονιών και συμβάλλει στην ανάπτυξη του προβληματισμού για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να χειριστεί τα μαθησιακά, συναισθηματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα των μαθητών με αναπηρίες ή ανεπάρκειες στην ανάπτυξή τους. Είναι προφανές ότι πολλοί εργαζόμενοι δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν και να υπερασπιστούν θεωρητικά την εμπειρία που παρουσιάζουν. Αυτό κατά τη γνώμη μας δεν είναι το μείζον. Το πιο σημαντικό είναι να εκτίθεται η εμπειρία με σαφήνεια ώστε να μπορεί να την παρακολουθήσει ο αναγνώστης. Γι’ αυτό και στα άρθρα αυτής της ομάδας οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις θα έχουν να κάνουν κυρίως με το θέμα της σαφήνειας.

Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα άρθρα τα οποία είναι επιστημονικές έρευνες ή επιστημονικά θεωρητικά κείμενα τα οποία επιδιώκουν να ενημερώσουν τον αναγνώστη για διάφορα σχετικά θέματα. Για να είναι η ενημέρωση αυτή έγκυρη, υπεύθυνη και αξιόπιστη απαιτείται τα άρθρα αυτά να πληρούν τις προδιαγραφές των επιστημονικών άρθρων (θεωρητική τεκμηρίωση, συγκεκριμένη αναφορά πηγών, έγκυρη και αξιόπιστη μεθοδολογία). Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα κριτήρια αυτά διασφαλίζουν την υπεύθυνη ενημέρωση ιδιαίτερα σε μια συνθήκη όπου στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει τις πιο απίθανες και ατεκμηρίωτες απόψεις –συχνά επικίνδυνες για τα παιδιά και την ανάπτυξη τους- και δεν θεωρούμε σωστό και υπεύθυνο να γινόμαστε και μεις ως ιστοσελίδα μέρος αυτής της σκοταδιστικής νοοτροπίας και λειτουργίας. Εννοείται ότι τα επιστημονικά κριτήρια επ’ ουδενί περιορίζουν το εύρος των επιστημονικών απόψεων που εκτίθενται στην ιστοσελίδα. Το αντίθετο μάλιστα. Επιδίωξή μας είναι να παρουσιάζονται όλες οι διαφορετικές επιστημονικές απόψεις και επαγγελματικές πρακτικές με την αναγκαία όμως τεκμηρίωση.

Επιπλέον η ιστοσελίδα θα συνεχίσει να δημοσιεύει κείμενα φορέων (επιστημονικών, κοινωνικών ή κρατικών) για την πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών.

Με τα κριτήρια αυτά επιδιώκουμε αφενός να δημοσιοποιείται όλο και περισσότερο η δουλειά των εργαζομένων και επαγγελματιών και αφετέρου να παρέχουμε όσο γίνεται πιο έγκυρη και αξιόπιστη επιστημονική ενημέρωση. Με τα κριτήρια αυτά, επίσης, θα επανεξετάσουμε σταδιακά και όλα τα κείμενα που είναι ήδη αναρτημένα, ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα η ιστοσελίδα να πάρει τη μορφή που περιγράψαμε και η οποία θεωρούμε ότι είναι χρήσιμη σε γονείς και επαγγελματίες.