ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.specialeducation.grΨηφιακή Πύλη Ειδικής Αγωγής

Με αφετηρία:

  • την ύπαρξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολικό περιβάλλον
  • τα μαθησιακά προβλήματα και τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών στη σχολική τάξη σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς στο σπίτι
  • τις αυξανόμενες ανάγκες των εκπαιδευτικών για επικοινωνία, επιμόρφωση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου
  • την κοινή παραδοχή ότι τα άτομα με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν παύουν να παραμένουν το αδύναμο κομμάτι της κοινωνίας μας μέσα στη ζούγκλα των ανταγωνισμών της,

σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε την ψηφιακή πύλη Ειδικής Αγωγής www.specialeducation.gr, μια ανεξάρτητη, αξιόπιστη κι έγκυρη πηγή βοήθειας και ενημέρωσης που δε συνδέεται με καμία ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση – οργάνωση.

Το specialeducation.gr αποτελεί ένα εργαλείο πληροφόρησης και βοήθειας.

    Συλλέγει, ταξινομεί και διανέμει πληροφορίες που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρουσιάζει σημαντικές πληροφορίες καλύπτοντας όλο το φάσμα της ειδικής αγωγής κι εκπαίδευσης.
    Συμβάλλει με εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέματα αναπηρίας – ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
    Απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο προσωπικό που απασχολείται στον τομέα της Ειδικής Αγωγής, σε γονείς, φοιτητές, συλλόγους , φίλους ΑμεΑ, επαγγελματίες και οργανώσεις στο χώρο της ειδικής αγωγής και της αναπηρίας εν γένει.
    Στόχος μας είναι να παράσχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σε θέματα ειδικής αγωγής και ένταξης αλλά και τις καλύτερες πρακτικές σε γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σχολεία, άτομα, ομάδες και φορείς.

Το specialeducation.gr έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και οι όποιες καταχωρήσεις αφορούν σε προώθηση-διαφήμιση συνδράμουν στους σκοπούς και τις δράσεις φορέων που δρουν στο χώρο της Ειδικής Αγωγής.

  • Για το έτος 2010-2012 όλα τα έσοδα από τις διαφημίσεις καταβλήθηκαν στην Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (ΠΕΕΠ).
  • Για το έτος 2013-2014 όλα τα έσοδα των διαφημίσεων καταβλήθηκαν στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης, κατοικία «ΑΙΟΛΙΣ».

Το specialeducation.gr οραματίζεται ένα μέλλον, στο οποίο τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα είναι πλήρως ενταγμένα στην κοινωνία μας. Ένα μέλλον όπου το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην ένταξη και ενσωμάτωση όλων των ΑμΕΑ θα είναι αυτονόητο.

Υπηρεσίες του SpecialEducation

  • Newsletter SpecialEducation: Οι χρήστες του www.specialeducation.gr ενημερώνονται με αποστολή προσωπικού e-mail για τις επίκαιρες επιστημονικές δραστηριότητες (ημερίδες, διαλέξεις, συνέδρια) που αναρτώνται στον ιστότοπο.
  • SpecialEducation News: Η νέα αυτή υπηρεσία αναζητά στο διαδύκτιο, αποδελτιώνει και ταξινομεί σε κατηγορίες όλη τη θεματολογία και τις ειδήσεις που αφορούν την Ειδική Αγωγή και την Αναπηρία.
  • Υπηρεσία Άμεσης Πληροφόρησης και Υποστήριξης (ΥΑΠΥ):  Αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία του specialeducation.gr, της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών – Π.Ε.Ε.Π και της Ένωσης για τη Συμβολή στην Ποιότητα Ζωής των ανθρώπων με Αναπηρία “Η Ζωή Πλαγίως”. Το έναυσμα για τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας ήταν απλό: η έκδηλη ανάγκη του κόσμου για πληροφόρηση πάνω σε θέματα αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η λύση που σκεφτήκαμε ήταν η χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την άμεση ανταπόκρισή μας στα διάφορα αιτήματα που δεχόμασταν. Οι χρήστες επίσης έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πληροφόρηση για διαφορετικά θέματα ειδικής αγωγής. Μπορούν επίσης να λαμβάνουν συμβουλές από ειδικούς συνεργάτες, σε θέματα που αφορούν την προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή τους ζωή, να ενημερωθούν για άρθρα, βιβλία, και ερευνητικές μελέτες σε θέματα που σχετίζονται με την ειδική εκπαίδευση, την απασχόληση, την τεχνολογία της πληροφορίας κλπ.

SpecialEducation και Εκπαιδευτικοί

Το specialeducation.gr συνεργάζεται με την Ένωση για τη Συμβολή στην Ποιότητα Ζωής των ανθρώπων με Αναπηρία “Η Ζωή Πλαγίως” και με την Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών – Π.Ε.Ε.Π. που αποτελούν δύο δυναμικά forums ανταλλαγής πληροφοριών, επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας πάνω στα θέματα που αφορούν την Ειδική Αγωγή.

Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα μέλη της κοινότητάς της Ειδικής Αγωγής, τα οποία προέρχονται από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μάχεται για τη σωστή εφαρμογή των νόμων και διατάξεων που αφορούν την Ειδική Αγωγή και την προώθηση της σχολικής και κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συμβάλλει με εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα στη δια βίου εκπαίδευση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών ειδικής αλλά και γενικής αγωγής να δημοσιοποιήσουν εργασίες, είτε είναι προσωπικές είτε των τάξεών τους (μαθητικές εφημερίδες, εργασίες σε σεμινάρια και συνέδρια, εργασίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, κ.α.), αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο.
Επιθυμία μας είναι να κάνουμε το www.specialeducation.gr μια αυτοτροφοδοτούμενη εκπαιδευτική πύλη στην οποία να εμπλέκονται όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, Διοίκηση, Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής αλλά Γενικής Αγωγής, Υπεύθυνοι τμημάτων και Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων). Με αυτήν την οργανωτική δομή ευελπιστούμε το www.specialeducation.gr να αποκτήσει μια δυναμική έτσι, ώστε οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί αλλά και οι φοιτητές να έχουν όχι μόνο πρόσβαση στην ενημέρωση και το υλικό εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, αλλά και να συμμετέχουν στην ανανέωσή της.

Θεωρούμε τη συμμετοχή σας στο www.specialeducation.gr απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων μας, που περικλείονται σε μια πρόταση:

Προσέγγιση στη δυσκολία, στην αναπηρία, στο άτομο, στην οικογένεια“.

e-mail: info@specialeducation.gr