Άμεση ένταξη μαθητών με σύνδρομο Down στην γενική εκπαίδευση

Οι μαθητές με σύνδρομο Down να ενταχθούν στη Γενική Εκπαίδευση με Παράλληλη Στήριξη ή και σε Τμήματα Ένταξης – Ερώτηση στη Βουλή.

Να περιλαμβάνονται όλο και περισσότεροι μαθητές με σύνδρομο Down σε σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης Α΄ και Β’ βαθμίδας, καθώς και σε Σχολές της Γ΄ βαθμίδας, λαμβανομένων υπόψη όλων των παιδαγωγικών τεχνικών αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών αναγκών τους, ζητά με Ερώτησή της στη Βουλή η κα Σοφία Ασημακοπούλου, Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Επιπροσθέτως ζητά από το ΥΠΑΙΘΑ να λειτουργήσουν περισσότερα Τμήματα Ενταξης με εξατομικευμένο πρόγραμμα, σύμφωνο με τις ανάγκες ενός μαθητή με σύνδρομο DOWN, να υπάρξει παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη σε όλα τα μαθήματα και να πραγματοποιηθούν σεμινάρια ειδικής αγωγής για όλους τους εκπαιδευτικούς, όλων των βαθμίδων.

Ακολουθεί η Ερώτηση

ΘΕΜΑ: «Ένταξη μαθητών με σύνδρομο Down στην γενική εκπαίδευση»

Κύριε Υπουργέ,

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σ’ ένα παιδί με σύνδρομο Down να παρακολουθήσει το συνηθισμένο, τυπικής ανάπτυξης σχολείο, όταν μπορεί. Πολλές έρευνες που έχουν δημοσιευτεί, επαυξάνουν την γνώση για τις κρυφές ικανότητες των παιδιών με σύνδρομο Down και την δυνατότητά τους να ενταχθούν επιτυχώς στο σχολικό περιβάλλον της γενικής εκπαίδευσης, εφόσον διαθέτουν κάποιες στοιχειώδεις προϋποθέσεις και υποβοηθηθεί σχετικά κάθε ένα από αυτά τα παιδιά από το κατάλληλο τμήμα εκπαιδευτικής ένταξης.

Παράλληλα, φαίνεται ότι έχει αυξηθεί και η συναίσθηση των γονέων για την αξία και τα οφέλη της ένταξης αυτής. Επιπλέον, η ένταξη στο σχολείο τυπικής ανάπτυξης αντιβαίνει σε κάθε διάκριση με ρατσιστικό χαρακτήρα εις βάρος της αναπηρίας και επιφέρει στον μαθητή με σύνδρομο Down, τόσο ακαδημαϊκά, όσο και κοινωνικά οφέλη. Η έρευνα δείχνει ότι πολλά παιδιά με σύνδρομο Down τα πάνε καλύτερα ακαδημαϊκά, όταν καλύπτονται από ένα άρτιο σχολικό περιβάλλον ένταξης.

Οι καθημερινές ευκαιρίες της ανάμιξής τους με τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους παρέχει τα πρότυπα μιας κανονικής και κατάλληλης για την ηλικία τους συμπεριφορά. Τα εν λόγω παιδιά έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν σχέσεις με παιδιά της κοινότητάς τους και η παρακολούθηση του σχολείου τυπικής ανάπτυξης είναι ένα βήμα – κλειδί προς την ένταξη στην ζωή της κοινότητας και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Μια τέτοια επιτυχής ένταξη είναι αποτέλεσμα μιας καλά προγραμματισμένης προετοιμασίας των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο να αποβούν ισότιμα μέλη μιας ομάδας, συνεισφέροντας στην κοινότητα, ενώ, η κάθε κοινωνία ωφελείται και η ίδια από αυτή την διαδικασία στο σύνολό της: Οι τυπικά αναπτυσσόμενοι συνομήλικοι κατακτούν την κατανόηση για τις μειονεξίες, εκπαιδεύονται, δε, στην ανεκτικότητα και στο πώς να νοιάζονται και να υποστηρίζουν φιλικά κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες. Τα γενικά σχολεία χρειάζονται μια ξεκάθαρη στόχευση προς τις σχετικές κατευθύνσεις και μια εμπνεόμενη από τις αντίστοιχες ευαισθησίες πολιτική, που θα υιοθετεί τα οφέλη από την ανωτέρω ένταξη.

Ως εκ τούτου, χρειάζονται διοικητικές ομάδες, που να είναι αφοσιωμένες στην πολιτική υπέρ της συμπερίληψης και να υποστηρίζουν αναλόγως με επιμόρφωση και με συμβουλευτική το εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθώντας κάθε διδάσκοντα να αναπτύξει νέες δεξιότητες εκπαιδευτικής διαχείρισης μέσα σε μια τάξη που περιέχει κάποια παιδιά με σύνδρομο Down. Το αναπτυξιακό χάσμα ανάμεσα στα παιδιά με σύνδρομο Down και στα συνομήλικά τους διευρύνεται, συνήθως, με την ηλικία, ωστόσο, η κατάλληλη εκπαίδευση, συνδυασμένη με εμπειρίες κοινωνικοποίησης, μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί με σύνδρομο Down να προχωρήσει στις βαθμίδες της σχολικής και μετέπειτα, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε σημείο που να μπορεί σε μεγαλύτερες ηλικίες να εργαστεί, να προσφέρει στην κοινωνία και να πάρει οφέλη από αυτήν.

Τα περισσότερα παιδιά με σύνδρομο Down δεν έχουν μια γενική καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους που απαιτεί, απλά, ένα «αραιωμένο» εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έχουν ένα συγκεκριμένο μαθησιακό προφίλ με χαρακτηριστικά δυνατά σημεία και αδυναμίες. Η γνώση των παραγόντων που διευκολύνουν και παρεμποδίζουν τη μάθηση σε αυτά τα παιδιά επιτρέπει στους δασκάλους να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ανάλογες δραστηριότητες και προγράμματα εργασίας. Το χαρακτηριστικό μαθησιακό προφίλ και τα εναλλακτικά μαθησιακά στυλ που απευθύνονται σε παιδιά με σύνδρομο Down, μαζί με τον σεβασμό στις ατομικές ανάγκες μέσα σ’ αυτό το προφίλ, πρέπει, επομένως, να λαμβάνονται υπόψη κατά την οργάνωση της κάθε διδασκαλίας σε μια τάξη που εμπεριέχει τέτοια παιδιά. Στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας μεταξύ των μαθητών και των ευκαιριών που πρέπει να δοθούν στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες το σημαντικότερο είναι να μην τοποθετούνται «ταμπέλες» στα παιδιά.

Είναι άδικο για έναν άνθρωπο και ιδιαίτερα για ένα παιδί, που υπάγεται σε μια ομάδα, η οποία δεν μπορεί να αξιολογηθεί θετικά, συγκρινόμενη με άλλες ομάδες, να στερείται το αγαθό της γνώσης, το δικαίωμα της μόρφωσης και της εκπαίδευσης, που ταιριάζει σε ένα ιδιαίτερο μαθησιακό προφίλ. Η εκπαίδευση μέσω τεχνικών συμπερίληψης παρέχει σε όλους τους ανθρώπους την ευκαιρία να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους και να συνεισφέρουν στην κοινωνία, ενώ, συγχρόνως, η διαφορετικότητά τους εμπλουτίζει, αντί να ελαττώνει την αξία τους. Η Διεθνής Συνθήκη για τα δικαιώματα των παιδιών ορίζει ότι, είναι δικαίωμα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να εκπαιδεύονται μαζί με τους τυπικούς συμμαθητές τους. Τέλος, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου των οικογενειών, η φροντίδα και η κατάλληλη μέριμνα από τις Υπηρεσίες Υγείας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαρκής εξέλιξη των μεθόδων μάθησης στην εκπαίδευση έχουν βοηθήσει έτσι, ώστε πολλά παιδιά με σύνδρομο Down σε άλλες ευρωπαϊκές και μη χώρες να έχουν πετύχει μια ισάξια και ενίοτε καλύτερη ζωή από αυτήν που θα είχαν, εάν ανήκαν στην κατηγορία των παιδιών τυπικής ανάπτυξης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Προτίθεσθε να εξετάσετε την προοπτική της τροποποίησης της νομοθεσίας της Ειδικής Αγωγής έτσι, ώστε να περιλαμβάνονται όλο και περισσότεροι μαθητές με σύνδρομο Down σε σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης Α΄ και Β’ βαθμίδας, καθώς και σε Σχολές της Γ΄ βαθμίδας, λαμβανομένων υπόψη όλων των παιδαγωγικών τεχνικών αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών αναγκών τους;

2. Θα λάβετε την απαραίτητη πρόνοια προκειμένου να λειτουργήσουν περισσότερα τμήματα ένταξης με εξατομικευμένο πρόγραμμα, σύμφωνο με τις ανάγκες ενός μαθητή με σύνδρομο DOWN, ιδιαίτερα στην Α’ βαθμίδα εκπαίδευσης, για να εμπεδωθούν οι πιο στέρεες δυνατές βάσεις, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει ο εν λόγω μαθητής στις ανάγκες της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης;

3. Θα λάβετε την απαραίτητη πρόνοια, προκειμένου να υπάρξει παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη σε όλα τα μαθήματα, εφόσον, ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής πρέπει να στηρίζει τον μαθητή με σύνδρομο Down, κατά την διάρκεια της ροής του μαθήματος, λόγω της αργής γραφής του και να επιμένει σε σημεία που χρειάζονται απλούστευση, δεδομένου ότι η βασική δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αυτή την ιδιαιτερότητα είναι οι γρήγοροι χρόνοι που ακολουθούνται στις εκπαιδευτικές βαθμίδες και στους οποίους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν οι μαθητές με σύνδρομο Down;

4. Θα μεριμνήσετε καταλλήλως, ώστε να γίνουν σεμινάρια ειδικής αγωγής σε όλους τους εκπαιδευτικούς, όλων των βαθμίδων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στο ιερό λειτούργημά τους, ως «δάσκαλοι» προς ενδεχόμενους μαθητές τους με σύνδρομο Down;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Διαβάστε επίσης:

Ένταξη Μαθητών με σύνδρομο Down στα Δημοτικά Σχολεία 

Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στο specialeducation.gr

   Μπες στην ομάδα μας στο Viber!

Μοιράσου το άρθρο:
         

Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε. – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.