Γονείς Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού: Η πρώτη επαφή με τον αυτισμό

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού αντιμετωπίζουν την πρώτη διάγνωση και να προτείνει μέτρα … Read More

Διαγνωστικό τεστ για τον αυτισμό, σε μια μόνο τρίχα, με 81% ακρίβεια

Πρώιμη διάγνωση για  αυτισμό υπόσχεται τεστ  που ανέπτυξαν επιστήμονες της εταιρείας LinusBio και το οποίο μπορεί να εντοπίσει δείκτες κινδύνου σε μία μόνο τρίχα. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο … Read More

Εκπαιδευτικό υλικό για τον Αυτισμό

Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών για Παιδιά με Αυτισμό [Παιδαγωγικό Ινστιτούτο] Κοινωνική ένταξη παιδιών με ΔΑΦ [Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ για παιδιά με ΔΑΦ (Σοφία Μαυροπούλου και συνεργάτες)] Διαφοροποίηση ΔΑΦ [Οδηγός διαφοροποίησης για παιδιά … Read More

Εκπαίδευση της Δεξιότητας Συζήτησης σε Ομάδα Ατόμων με Αναπτυξιακές Αναπηρίες: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης

Ο στόχος αυτής της ποιοτικής έρευνας ήταν η εκπαίδευση κοινωνικών ανταλλαγών και συγκεκριμένα της δεξιότητας συζήτησης σε επτά ενήλικες με αναπτυξιακές αναπηρίες (μέτρια και σοβαρή νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down και … Read More

Ο αυτισμός μέσα από εικόνες!

Help Autism Now Society “Βοηθήστε τον Αυτισμό Τώρα” είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει σαν σκοπό να βοηθά οικογένειες με αυτιστικά παιδιά, υποστηρίζοντας τους γιατρούς και άλλους επαγγελματίες να αναγνωρίσουν, … Read More

Οδηγός για Δασκάλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην στήριξη και εκπαίδευση Μαθητών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Ατομικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει συνοπτικά πως θα μπορέσει ένας δάσκαλος να αξιολογήσει τις ικανότητες και δυσκολίες του μαθητή με Αυτισμό σε πρώτο επίπεδο, χωρίς τη χορήγηση σταθμισμένου τεστ και πώς … Read More

Ψηφιακά παιχνίδια ως εργαλεία μάθησης για παιδιά με αυτισμό

Η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία προωθεί τη διαδραστικότητα και την εξασθένιση των εντάσεων, προωθεί ενεργητικά εκπαιδευτικά μοντέλα και προσφέρει νέες δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και μάθησης. Το ψηφιακό παιχνίδι, … Read More

Η Δομημένη Διδασκαλία

Η δομημένη διδασκαλία (Structured Teaching) είναι η κύρια διδακτική προσέγγιση που εφαρμόζεται από το πρόγραμμα T.E.A.C.C.Η (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children: Αντιμετώπιση και Εκπαίδευση παιδιών με … Read More

Προσέγγιση TEACCH – Βασικές αρχές και μέθοδοι της δομημένης διδασκαλίας για τα άτομα στο φάσμα του Αυτισμού

Στόχος του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών και μεθόδων της προσέγγισης TEACCH για την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό στο σχολικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα TEACCH ιδρύθηκε τη δεκαετία … Read More

Στρατηγικές Διδασκαλίας σε παιδιά με σύνδρομο Asperger “Ο άνθρωπος της βροχής” μπορεί να είναι μαθητής μας!

Η παρούσα εργασία είναι μια απόπειρα «γνωριμίας» των παιδιών με σύνδρομο Asperger (ή Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό), με τους Μαθηματικούς, τους ανθρώπους δηλαδή που η επιστήμη τους αποτελεί συχνά “νησίδα δεξιοτήτων” … Read More

Δυνατότητες ένταξης και ισότιμης εκπαίδευσης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Μελέτη περίπτωσης

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές περιπτώσεις ένταξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Εστιάζοντας στους στόχους που αποσκοπεί η ένταξη ως εκπαιδευτική πρακτική γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί … Read More

“Ακαδημία των Ειδικών”, μια ταινία animation για τον αυτισμό!

Το ίδρυμα Orange σε συνεργασία με τον Ισπανό καλλιτέχνη Miguel Gallardo παρουσιάζουν την Ακαδημία των Ειδικών, μια μικρού μήκους animation ταινία η οποία δείχνει με εναν απλό και ευχάριστο τρόπο … Read More

“We Have to Start with Inclusion and Work it Out as We Go”: Teacher practices in supporting verbal and non-verbal students with Autism.

In this qualitative study Christi Kasa-Hendrickson and Paula Kluth, examine and analyze the experiences of five teachers in educating verbal and non-verbal students with Autism. As the authors note “the … Read More

Παρουσιάσεις που αφορούν την εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό

Νίκος Δαλακούρας, ειδικός παιδαγωγός Θέμα: «Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης για μαθητές στο φάσμα του Αυτισμού – Καλές διδακτικές πρακτικές για την ενσωμάτωση στη γενική τάξη» Θέμα: «Κοινωνικές ιστορίες – Βασικές αρχές και … Read More

Περιγραφική καταγραφή κύριων χαρακτηριστικών παιδιών με σύνδρομο Asperger – Θεραπευτική αντιμετώπιση

Το σύνδρομο Asperger αναφέρεται στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) και ταξινομήθηκε ως ξεχωριστή νευρολογική διαταραχή αρχικά στο ICD-10 (World Health Organization,1992) και στη συνέχεια στο DSM-IV(American Psychiatric Organization,1994). Το σύνδρομο … Read More

Η μέθοδος της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης ως θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά με Δ.Α.Φ

Η μέθοδος της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης είναι μία από τις κατ’εξοχήν μεθόδους που στηρίζεται στον σεβασμό της νευροβιολογικής διαφοράς, στηρίζεται στην κινητοποίηση και το εσωτερικό κίνητρο και έχει ως στόχο την … Read More

Θεραπευτικές προσεγγίσεις των διαταραχών του φάσματος του Αυτισμού

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού και των συναφών διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών αποτελεί πρόκληση και αντικείμενο σημαντικού επιστημονικού ενδιαφέροντος επί σειρά ετών. Ενώ έχει αναγνωριστεί η βιολογική βάση και ο ρόλος … Read More

Η χρήση υπολογιστή στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η δυνατότητα χρήσης υπολογιστών στην εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει: … Read More

Επιστημονικά κείμενα με θέμα τον αυτισμό

Πρόγραμμα ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ Ανάδοχος φορέας: Ίδρυμα για το παιδί “Η Παμμακάριστος”, το οποίο εστιάζει ιδιαίτερα στον αυτισμό. – Δοκίμια Επιμόρφωσης – Δοκίμια Εξειδίκευσης Όλες οι Ειδήσεις και τα Τελευταία Νέα για την Ειδική … Read More

Εγχειρίδιο Συμβουλευτικής Στήριξης Γονέων με Αυτιστικά Παιδιά

Με την εργασία μας αυτή προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε χρήσιμες πληροφορίες για το προφίλ των αυτιστικών παιδιών καθώς για τους γονείς τους, αλλά και όσους ζουν με αυτά. Επίσης προσπαθήσαμε να … Read More

Διάγνωση του αυτισμού σε παιδιά με σύνδρομο Down

Τουλάχιστον 10% των ατόμων με σύνδρομο Down πάσχουν από αυτισμό. Ακριβή δεδομένα είναι δύσκολο να ληφθούν. Πολλές περιπτώσεις εντοπίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Πολλοί ειδικοί στις διαγνώσεις είναι ενήμεροι ότι τα … Read More