Οι τυφλοκωφοί μαθητές και η εκπαίδευσή τους

Η τυφλοκώφωση δεν είναι δυο αναπηρίες ενωμένες μαζί, αλλά, αντίθετα, μία ξεχωριστή αναπηρία. Οι τυφλοκωφοί μαθητές και η εκπαίδευσή τους στο 1ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Τυφλοκωφών (Τ/Κ) Καλλιθέας. Το άρθρο … Read More

Παιδικά Παραμύθια & Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική

Οι Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα περιέχουν αφήγηση στην ΕΝΓ και δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ΣΕΠΠΕ «Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Πρώτης Γλώσσας και Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για … Read More

Η εκπαιδευτική ένταξη των Κωφών Βαρήκοων στην Ελλάδα

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θέμα της εκπαιδευτικής ένταξης των κωφών και βαρήκοων ατόμων στη γενική εκπαίδευση. Αρχικά, γίνεται λόγος για την αποσαφήνιση του όρου παιδαγωγική της ένταξης και ο … Read More

Αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας νοηματικής γλώσσας

Τα αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος: ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, Αθήνα (τηλ. 210 5233950) … Read More

Γνώσεις και στάσεις φοιτητών γύρω από την κώφωση

Οι κωφοί σε μια κοινωνία ακουόντων ήταν στο πέρασμα των χρόνων μια αποκλίνουσα ομάδα από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να δείξει αν σήμερα οι νέοι … Read More

Το «χτίσιμο» Αναλυτικού Προγράμματος για την ανάπτυξη επικοινωνίας τυφλοκωφών μαθητών.

Γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο που να είναι ικανό να συναντήσει τις ανάγκες όλων των τυφλοκωφών παιδιών, θα πρέπει να δημιουργήσουμε προγράμματα που να απευθύνονται εξατομικευμένα σε κάθε παιδί … Read More

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες -Τυφλόκωφοι

Η τυφλοκώφωση είναι μια ασθένεια (όχι αρκετά γνωστή στην Ελλάδα), η οποία δεν αποτελείται από τις δύο αναπηρίες – την κώφωση ενωμένη με την τυφλότητα. Είναι μια τελείως διακρινόμενη αναπηρία … Read More

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

H εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης κατέστησε φανερή την αναγκαιότητα των αναλυτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση, για το χώρο της ειδικής αγωγής όμως η κατάσταση είναι αρκετά συγκεχυμένη στη χώρα μας: τυπικά … Read More

Ειδικά σχολεία κωφών – Ακουολογικά κέντρα

Ειδικά σχολεία κωφών – ΒΡΕΦ/ΣΥΜΒ. ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΘΝ ΙΔΡ.ΚΩΦΩΝ.) 2310 343093 – ΒΡΕΦ/ΣΥΜΒ. ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΘΝ ΙΔΡ.ΚΩΦΩΝ.) 210 6462523 – ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΕΘΝ. ΙΔΡ ΚΩΦΩΝ 210 6428082 – ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΦ-ΒΑΡ 210 6810579 … Read More

Στάσεις κωφών μαθητών και κοινωνίας μπροστά στη σχολική “ενοποίηση”

Άτομα με ειδικές ανάγκες υπήρχαν από τη στιγμή της εμφάνισης του ανθρώπου ως ατόμου, αργότερα με τη δημιουργία κοινωνικών ομάδων και θα συνεχίζουν να υπάρχουν στο μέλλον. Η αντιμετώπιση όμως … Read More

Εκπαιδευτικά Πακέτα Επιμόρφωσης – Μονάδα Ειδικής Αγωγής Κωφών / Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και ειδικών στην εκπαίδευση του κωφού παιδιού. Το όλο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης από απόσταση (distance learning). Ικανοποιεί τις ανάγκες εκπαιδευτικών που … Read More

Εισαγωγή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Φθογγογλώσσα και Νοηματική

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να λύσει τις όποιες απορίες που πιθανόν έχει κάποιος ακούων – χρήστης φθογγογλώσσας απέναντι στο φαινόμενο της Νοηματικής γλώσσας και να εισαγάγει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στο … Read More

Απόψεις και Εμπειρίες Κωφών Μαθητών από τη φοίτηση τους σε σχολεία Ειδικής και Γενικής εκπαίδευσης

Η φοίτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα στις συνηθισμένες δομές της γενικής εκπαίδευσης αποτελεί επίσημη πολιτική και πρακτική πολλών κυβερνήσεων σε διάφορες χώρες τα τελευταία είκοσι χρόνια. Σαν αποτέλεσμα … Read More

Η ένταξη και η συμμετοχή των κωφών/βαρήκοων μαθητών σε σχολεία με ακούοντες μαθητές.

Πριν να ενταχθεί ένας κωφός ή βαρήκοος μαθητής σε κοινή τάξη μαζί με ακούοντες μαθητές είναι απαραίτητο να προετοιμαστούν κατάλληλα οι μαθητές της τάξης υποδοχής, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό … Read More

Δίγλωσσο Μοντέλο Διδασκαλίας της Χημείας σε Κωφούς Μαθητές Γυμνασίου και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Υποστήριξή τους

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας παρουσιάζονται συχνά δυσκολίες κατανόησης από τους μαθητές, γιατί εισάγονται πολλές νέες και αφαιρετικές έννοιες, οι οποίες συνήθως αναφέρονται στο μικρόκοσμο, δηλαδή σε έναν … Read More

Πολυμεσικά Λεξικά Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Γλωσσικά και εκπαιδευτικά εργαλεία

Τα λεξικά, ΝΟΗΜΑ και Παιδικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, είναι δίγλωσσα (Ελληνική Νοηματική – Νέα Ελληνικά) πολυμεσικά προϊόντα σε μορφή DVD-ROM και CD-ROM αντίστοιχα, που έχουν στόχο να καλύψουν βασικές … Read More

Οργάνωση του εγκεφάλου για την επεξεργασία και παραγωγή των νοηματικών γλωσσών

Η κλασική θεώρηση για την νευροανατομική βάση της γλώσσας στηρίχτηκε στην αναγνώριση εγκεφαλικών περιοχών υπεύθυνων για συγκεκριμένα αν και γενικά χαρακτηριστικά αναπαράστασης και επεξεργασίας της γλώσσας. Το άρθρο είναι διαθέσιμο, … Read More

Οδηγός εκπαιδευτικών σε θέματα τυφλοκώφωσης και προτεινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της επικοινωνίας

Το σύγγραμμα αυτό προσπαθεί, με απλό και μεθοδικό τρόπο, να προσεγγίσει το θέμα της τυφλοκώφωσης. Ο λιτός λόγος και η έγκυρη επιστημονική ενημέρωση, αποτέλεσαν δύο από τους βασικούς άξονες της … Read More

Κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των ατόμων με κώφωση

Οι Κωφοί θέλουν να πείσουν την κοινωνία να άρει τις προκαταλήψεις απέναντί τους. Έχουν απλά έναν ελάττωμα στην ακοή, που όμως έχει συνέπειες στην επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον. Η … Read More

Νοηματική: Σπουδάζοντας με ειδικές ανάγκες

Νοηματική: “Συζήτησα το πρόβλημά μου με τους καθηγητές, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, αφού δε γνώριζαν τη γλώσσα των κωφών, τη νοηματική, και σε μένα ήταν αδύνατο να αντιληφθώ … Read More

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ένα άλλο μέσο επικοινωνίας

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα της κοινότητας των Κωφών στην Ελλάδα. Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες νοηματικές, η ιδιαιτερότητά της σε σχέση με αυτό που … Read More