Παιχνίδια που αναπτύσσουν την ικανότητα ακοής

Πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της ομιλίας και στην έκφραση, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακοή. Η “ακοή” απαιτεί το άτομο να είναι συγκεντρωμένο σ’ αυτό που ακούει. Για παράδειγμα, … Read More

Yπάρχουμε… Συνυπάρχουμε

Σαν άνθρωποι ή συνάνθρωποι; «Αγαπητέ “Υπάρχουμε… Συνυπάρχουμε;”. Ανήκω στην ευρύτερη κατηγορία ανθρώπων που ονομάζουμε με τον όρο “άτομα με ειδικές ανάγκες”, καθώς πάσχω από κώφωση. Ο συγγραφέας Μπουσκάλια έγραφε: “Μη … Read More