Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου

Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου. Αξιόλογη δουλειά από συναδέλφους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της «Εκπαιδευτικής Πύλης» είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των σχολείων, η πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, … Read More

Γραμμή-Σύνδεσμος

Τηλεφωνική συμβουλευτική Γραμμή- Σύνδεσμος της ΕΨΥΠΕ, για την ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιου και του εφήβου. Απευθύνεται σε γονείς, παιδιά, εφήβους και σε όποιον επιθυμεί να μιλήσει για θέμα σχετικά με … Read More

Β’ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης

Ο δικτυακός τόπος του Β’ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης. Περιέχει άρθρα, θέματα νομοθεσίας, ενημέρωση για συνέδρια και ημερίδες καθώς και πληροφορίες για το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης, Υποστήριξης Δυτικής Θεσσαλονίκης. [http://kday-v.thess.sch.gr/]

Ειδικό Δημοτικό σχολείο Ερμούπολης Σύρου

Αξιόλογος δικτυακός τόπος με παιδαγωγικό υλικό για δασκάλους και γονείς, με πληροφορίες για το σχολείο και το προσωπικό, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευση, αθλητισμός, συνδέσεις. [http://dim-eid-ermoup.kyk.sch.gr/]

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών Βαρηκόων Πάτρας

Η ιστοσελίδα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών Βαρηκόων Πάτρας. Στόχος του σχολείου είναι να δωθούν ερεθίσματα και γνώσεις στους μαθητές μέσα από τη βιωματική μάθηση και τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας … Read More

Εκπαίδευση και Επιστήμη

Το περιοδικό «Εκπαίδευση & Επιστήμη» εκδίδεται στο διαδίκτυο από το Σύλλογο μεταπτυχιακών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. Αθηνών … Read More

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ειδικής Αγωγής-Προσέγγιση

Έχει σαν αντικείμενο την εφαρμογή προγραμμάτων ειδικής αγωγής σε παιδιά και εφήβους ( ηλικίας 2,5-16 ετών ) με διαφόρων μορφών δυσκολίες στην ανάπτυξη. [http://www.proseggisi.gr/]

Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Έχει σαν αντικείμενο την έρευνα σε θέματα κοινωνικής παιδιατρικής και αγωγής της υγείας του παιδικού πληθυσμού της χώρας μας με μεθόδους διαφωτίσεως, κοινωνικής ενεργοποιήσεως και κοινοτικής αλληλεγγύης. [http://www.socped.gr/]

Ελληνικός Σύλλογος για την Αφασία

Μη-κερδοσκοπικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1998 με την βοήθεια και την συνδρομή του Διεθνή Συλλόγου για την Αφασία ( Association International Aphasie ) και του προγράμματος ΑΡΑΝΑ της Ευρωπαϊκής … Read More

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς

Θα βρείτε Ιστοσελίδες σχετικές με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε μια κατηγοριοποιημένη βάση. Επίσης όλα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα προγράμματα τους. Τα Εθνικά Δίκτυα Π.Ε. και χρήσιμο υλικό για … Read More

Μονάδα Αγωγής Κωφών του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

Παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. και η έρευνα σε τομείς που αφορούν τους Κωφούς και την εκπαίδευσή τους. Η εξειδίκευση των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. στην εκπαίδευση των κωφών … Read More

Παιδαγωγικό ινστιτούτο – Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει πληροφορίες για το έργο και τις αρμοδιότητες του τμήματος και παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και μεταφόρτωσης (downloading) εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού. [http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm]

Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τομέας Ψυχολογίας

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1984 και απετέλεσε αυτόνομο Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής. Στεγαζόταν μέχρι το 1986 στη Νομική Σχολή, αλλά από το 1986 … Read More