7η Ημερίδα Αποτελεσματικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής | Καρδίτσα

Η Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών, μετά την επιτυχία των προηγούμενων έξι ημερίδων και διημερίδων Καινοτόμων και Αποτελεσματικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα και Βόλο τα έξι … Read More

Εισηγήσεις 3ης ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή | Λάρισα

Εισηγήσεις 3ης ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π)  – Ανάπτυξη γραπτής γλώσσας για Κωφούς και βαρήκοους μαθητές [DownLoad] Ειρήνη Γ. Ανδρικοπούλου, Φιλόλογος Ε.Α, Διερμηνέας … Read More

Εισηγήσεις 4ης Ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή | Αθήνα

Εισηγήσεις 4ης Ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή και Διασύνδεσης Υπηρεσιών Παιδείας και Υγείας Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π) – Safe & Sound: Μαθαίνοντας τ’ Αγγλικά Εύκολα [DownLoad] Ανθή Κοκκώνη, ειδική … Read More

Εισηγήσεις 5ης Ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή | Θεσσαλονίκη

Εισηγήσεις 5ης Ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π) – Ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω προγράμματος φιλαναγνωσίας ως εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας [DownLoad] Παλαιού Ευαγγελία, M.Ed.[ΠΕ70] Γεροκώστα … Read More

Εισηγήσεις 6ης Ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή | Βόλος

Εισηγήσεις 6ης Ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π) – Ο σχολικός μας κήπος – διαθεματική προσέγγιση. Μια καινοτόμος δράση για παιδιά με αναπηρία! [DownLoad] Λιούλιος Θεόδωρος, … Read More

Εισηγήσεις 8ης Ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή | Χανιά

Εισηγήσεις 8ης Ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π) – Υποστηρικτική Τεχνολογία (ΥΤ): Επικοινωνία και Παραγωγή Προφορικού Λόγου (μελέτη περίπτωσης). [DownLoad] Παντελής Μακρής, Ειδικός Εκπαιδευτικός Σύμβουλος SE. … Read More

Εισηγήσεις 2ης Ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή | Θεσσαλονίκη

Εισηγήσεις 2ης Ημερίδας Καινοτόμων & Αποτελεσματικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π) – Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες – Καινοτόμα προγράμματα για παιδιά ηλικίας >7 ετών [DownLoad] Σύλλογος … Read More

Εισηγήσεις 1ης Ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή | Θεσσαλονίκη

Εισηγήσεις 1ης Ημερίδας Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π) – Πρόγραμμα αξιοποίησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου για την καλλιέργεια του λεξιλογίου μαθητών … Read More