Ο ρόλος της ανάλυσης βάδισης στη βελτίωση και τον έλεγχο της βάδισης

Για κάποιους η βάδιση αποτελεί την πιο απλή μορφή κίνησης, υπάρχουν όμως άνθρωποι για τους οποίους η βάδιση/κίνηση απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο που λειτουργεί στην ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης προσφέρει … Read More

Κινητικές αναπηρίες σε παιδιά

Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες. Ανεξάρτητα από τις αιτίες, απαιτείται ένα οργανωμένο θεραπευτικό ομαδικό πλαίσιο όπου θα καταβληθεί η προσπάθεια περιορισμού των ελλειμμάτων (κινητικών – λειτουργικών … Read More

Αξιοποίηση εργαλείων επικοινωνίας από παιδιά με σωματικές αναπηρίες

Οι σύγχρονες έρευνες εξετάζουν την παιδαγωγική αξία του υπάρχοντος λογισμικού, του βίντεο, και των επικοινωνιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και οι μέχρι τώρα έρευνες στο χώρο της Ειδικής αγωγής ασχολούνται … Read More

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ένταξη των παιδιών με Κινητικές Αναπηρίες στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

Η παροχή κατάλληλης αγωγής και εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες – όπως τα άτομα με κινητικές αναπηρίες – απασχόλησε τα τελευταία χρόνια τόσο την Ελληνική όσο και … Read More

Εισαγωγή στην εκπαίδευση ατόμων με νευρομυϊκές διαταραχές

Ανά την υφήλιο 1 σε κάθε 2000 άτομα πάσχει από κάποια μορφής νευρομυϊκή διαταραχή. Οι πιο διαδεδομένες νευρομυϊκές διαταραχές είναι οι μυϊκές δυστροφίες και η νωτιαία μυϊκή ατροφία. Οι ασθένειες … Read More

Νέες Τεχνολογίες στην Αποκατάσταση – ΛΟΓΟΣ και ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Πάντα χρειάζεται η επιλογή του κατάλληλου μηχανήματος για το κατάλληλο άτομο σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Θα πρέπει δηλαδή να εκτιμάται επαρκώς το συνολικό εύρος της κοινωνικοψυχοσωματικής διάστασης. Η … Read More

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Κινητικές Αναπηρίες

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες οι οποίοι φοιτούν σε ειδικό ή κανονικό σχολείο και δεν καλύπτονται οι ανάγκες τους από τα αντίστοιχα προγράμματα (δες κανονικό σχολείο, … Read More

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Κινητικές Αναπηρίες

Ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου με κινητικές αναπηρίες είναι η ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης της γλώσσας, ως μέσου προφορικής και γραπτής έκφρασης … Read More

Ατελής Οστεογένεση (osteogenesis imperfecta, OI)

Η Ατελής Οστεογένεση είναι μια γενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τα οστά που σπάζουν εύκολα, συχνά από ελάχιστη ή καμία προφανή αιτία. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις αναγνωρισμένες μορφές της διαταραχής, που … Read More

Το σύνδρομο Rett

Το Σύνδρομο Rett είναι μία περίπλοκη νευρολογική ανωμαλία. Επηρεάζει την επικοινωνία και τις κινήσεις. Συνήθως παρουσιάζεται σε κορίτσια και επηρεάζει τις κινήσεις του σώματος. Το σύνδρομο Rett έχει γενετική καταγωγή. Πιθανότατα είναι η … Read More