Νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα

Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο, χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση προσαρμοστικής συμπεριφοράς και εκδηλώνεται κατά την περίοδο ανάπτυξης. Η νοητική καθυστέρηση διακρίνεται σε: α) … Read More

Νοητική Υστέρηση: Επιστημολογικές Προσεγγίσεις και Ειδικοπαιδαγωγικές Συνεπαγωγές

Η νοητική καθυστέρηση (ως υστέρηση ή ανεπάρκεια ή περιορισμένη λειτουργικότητα) αν και εμφανίζεται ήδη από την αρχαία εποχή ως ένα πρόβλημα της ανθρωπότητας, εντούτοις αποτελεί μέχρι σήμερα -παρ’ όλη την … Read More

Η επίδραση της τέχνης μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τόσο στην αυτοεκτίμηση των μαθητών με νοητική υστέρηση, όσο και στο αίσθημα αποδοχής της διαφορετικότητας τους

Η παροχή στους μαθητές με Νοητική Υστέρηση (Ν.Υ.), ευκαιριών επικοινωνίας και συνεργασίας με μαθητές γενικής αγωγής, καθώς και ευκαιριών κοινής βιωματικής συμμετοχής τους σε δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης, καλλιεργούν το αίσθημα … Read More

Έκθεση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών με Νοητικές Αναπηρίες στην Ελλάδα

Η έκθεση για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών με Νοητικές Αναπηρίες στην Ελλάδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Children’s Rights for All” των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών Inclusion Europe, … Read More

Ενημερωτικό DVD για το Σύνδρομο Down

Η Ηλιαχτίδα με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση της Εθνικής Υπηρεσίας Προγραμμάτων Ε.Ε. ετοίμασε ένα ενημερωτικό DVD το οποίο και διαθέτει αρχικά σε όλα τα μαιευτήρια της χώρας, τα … Read More

Λογισμικό για παιδιά με ελαφριά-μέτρια νοητική υστέρηση

Πλήρης τίτλος: Λογισμικό για παιδιά με ελαφριά-μέτρια νοητική υστέρηση (εφαρμογή λογισμικού hot potatoes με χρήση εικόνων makaton) Η ιδέα της εργασίας μου προήλθε από τις παρακολουθήσεις διδασκαλιών στα ειδικά σχολεία, κατά … Read More

Γενικό ή ειδικό σχολείο; Πρόταση για την εκπαίδευση (προσχολική και δημοτική) των παιδιών με σύνδρομο Down στο ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστημα

Είναι σημαντικό να παραταθεί κατά το δυνατόν η οργανωμένη φοίτηση του μαθητή στο γενικό πλαίσιο και συνεπώς η διάδραση και αλληλεπίδραση των παιδιών με σύνδρομο Down με την πλειοψηφία του υπόλοιπου μαθητικού … Read More

Νοητική Καθυστέρηση

Η νοητική καθυστέρηση αποτελεί την πιο πολυμελετημένη, αλλά και ταυτόχρονα την πιο πολύπαθη διαταραχή. Πρόκειται για την πιο ανομοιογενή ομάδα ως προς την αιτιολογία, το δείκτη νοημοσύνης, την κοινωνική προσαρμογή, … Read More

Tα Δικαιώματα των Ατόμων με Νοητική Καθυστέρηση

Τα άτομα με νοητική καθυστέρηση βιώνουν το στίγμα και την προκατάληψη και αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες για να συνειδητοποιήσουν τα κυρίαρχα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Η προκατάληψη και οι διακρίσεις σε βάρος … Read More

Διάγνωση του αυτισμού σε παιδιά με σύνδρομο Down

Τουλάχιστον 10% των ατόμων με σύνδρομο Down πάσχουν από αυτισμό. Ακριβή δεδομένα είναι δύσκολο να ληφθούν. Πολλές περιπτώσεις εντοπίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Πολλοί ειδικοί στις διαγνώσεις είναι ενήμεροι ότι τα … Read More

Η Χρήση της Κουζίνας Από και Για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες συνιστούν έναν ιδιαίτερο, μοναχικό και συνάμα μοναδικό κόσμο. Μέρος αυτού του κόσμου αποτελούμε όλοι μας. Χρέος μας είναι να δώσουμε σε όλα αυτά τα παιδιά … Read More

Κυκλοφοριακή Αγωγή Από και Για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν μία πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας και η συνθήκη τους βρίσκεται σε μία συνεχή διεκδίκηση ζωής από τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς. … Read More

Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση

Τα παιδιά με βαριά νοητική καθυστέρηση συνιστούν μια από τις πλέον ανομοιογενείς και εκπαιδευτικά απαιτητικές ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες, λόγω των ποικίλων και πολύ σοβαρών μαθησιακών προβλημάτων που παρουσιάζουν … Read More

Θεατρικό Παιχνίδι Από και Για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Το θεατρικό παιχνίδι συνιστά μία εναλλακτική εκπαιδευτική προσέγγιση στη διδασκαλία και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι τα παιδιά μπορούν να βιώσουν μοναδικές … Read More

Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με Ελαφρά και Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση

Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο, χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση προσαρμοστικής συμπεριφοράς και εκδηλώνεται κατά την περίοδο ανάπτυξης. Η πλειονότητα των παιδιών με νοητική … Read More

Ένταξη Μαθητών με σύνδρομο Down στα Δημοτικά Σχολεία

Πληροφορίες για Δασκάλους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γιατί ένταξη; Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σ’ ένα παιδί με σύνδρομο Down να παρακολουθήσει το συνηθισμένο σχολείο. … Read More

Σύνδρομο Williams–Beuren

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για το σύνδρομο Williams–Beuren. Δημιουργήθηκε για να καλύψει ανάγκες γενικής πληροφόρησης των γονέων και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, για μερίδα μαθητών μας. Οι … Read More

Αναλυτικά Προγράμματα Γλώσσας και Μαθηματικών για μαθητές με βαριά νοητική ανεπάρκεια/πολλαπλές ειδικές ανάγκες

Δύο από τις “ανεπάρκειες” της ειδικής αγωγής στη χώρας μας είναι: (α) η έλλειψη συστηματικής αξιολόγησης των μαθητών με βάση την εμπειρία αλλά και την επιστημονική γνώση, και (β) ολοκληρωμένα … Read More

Σύνδρομο Noonan (Νούναν)

Συνδεδεμένο κατά 1 προς 4 με τη νοητική υστέρηση το σύνδρομο Noonan προκαλεί παραμορφώσεις στο πρόσωπο και σοβαρές διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας. Ομοιάζει με το σύνδρομο Turner. Παλαιότερα, ασθενείς με … Read More

Σύνδρομο Turner (Τέρνερ)

Φυλοσχετιζόμενη διαταραχή, το σύνδρομο Turner επηρεάζει κορίτσια και επισυμβαίνει, όταν ένα από τα δύο Χ χρωμοσώματα, που κατά φύση βρίσκονται στα θήλεα λείπει ή είναι ατελές. Αποτελεί αιτία μέτριας νοητικής … Read More

Σύνδρομο Silver-Russel (Σίλβερ-Ράσελ)

Το σύνδρομο Silver-Russel επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, το βάρος κατά τη γέννα (ελιπποβαρή βρέφη), τη συμμετρία και την ανάπτυξη του σώματος. Ενδέχεται να συνοδεύεται από διαταραχές της μάθησης. Εάν … Read More