Κατανομή οργανικών θέσεων Εκπαιδευτι​κού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματ​ικής Εκπαίδευση​ς και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

Από το 2003 εκκρεμούσε η σύσταση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΕΕΕΕΚ, κάτι το οποίο αποτελεί θετική εξέλιξη (το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό είχε ήδη οργανικές θέσεις). Οπότε και … Read More

Αξιολόγηση των φοιτητών με δυσλεξία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου

Απόφαση (218/14-11-2011) Δ.Ε του Ε.Α.Π σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης φοιτητών με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες. Η απόφαση 218/14-11-2011 είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγκύκλιος για παράλληλη στήριξη το σχολικό έτος 2011-2012

Εγκύκλιο για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και των μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται εξέδωσε (στις 3/6/2011) το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με όσα θα ισχύσουν … Read More

Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας

Καθορισμός του τρόπου εξέτασης των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Η Υπουργική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Χορήγηση ακουστικών Βαρηκοΐας

Παροχή ακουστικών Βαρηκοΐας στους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και σε αυτούς που φοιτούν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο όπου παρέχεται ειδική αγωγή ή ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και έχουν προβλήματα ακοής. Η … Read More

N. 3848/2010 για την Εκπαίδευση

Δημοσιεύουμε το νέο ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/19-5-2012,  “Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις“. Ο νόμος είναι διαθέσιμος εδώ.

Εξέταση των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Ημερήσιων και Εσπερινών γυμνασίων

Καθορισμός του τρόπου εξέτασης των μαθητών των Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Υπουργική απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Εξέταση των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ στις ενδοσχολικές εξετάσεις (προαγωγικές, πτυχιακές, απολυτήριες) και στις ενδιάμεσες εξετάσεις κατά την διάρκεια των τετράμηνων

Καθορισμός του τρόπου εξέτασης των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ στις ενδοσχολικές εξετάσεις (προαγωγικές, πτυχιακές, απολυτήριες) και στις ενδιάμεσες εξετάσεις κατά την διάρκεια των … Read More

Εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο λύκειο

Καθορισμός του τρόπου εξέτασης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο λύκειο. Το ΦΕΚ 2544/30-12-2009 είναι διαθέσιμο εδώ.

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις. Το ΦΕΚ 156/04-09-2009 (Άρθρο 35) είναι διαθέσιμο εδώ.

Ο νέος νόμος για την Ειδική Αγωγή “Ν. 3699/2008”

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νέος νόμος 3699/2008, Αρ. Φύλλου 199, 02.10.2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο νόμος είναι … Read More

Εξέταση των μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Καθορισμός του τρόπου εξέτασης των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Το ΦΕΚ 1517/03-11-2005 (Άρθρο 22) είναι διαθέσιμο εδώ.