Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

Κατάλογος ιατροπαιδαγωγικών κέντρων [4-2018] Εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Κατάλογος Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή: Οδηγίες για τη … Read More

Νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

Ο νέος Πίνακας [12/2017] με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας για κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή … Read More