Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

Πίνακας αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας Δημόσιων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων προς ενημέρωση σας, σε περίπτωση που απαιτείται η  εκ μέρους σας παραπομπή οικογενειών/μαθητών σε δημόσια Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία. Αφορά κατάλογο ιατροπαιδαγωγικών κέντρων του Υπουργείου Υγείας σχετικά … Read More

Νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

Ο νέος Πίνακας [12/2021] με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας για κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή … Read More