ΚΕΣΥ – Αξιολόγηση μαθητή

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των ΚΕΣΥ, τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους. Στον κανονισμό λειτουργίας περιγράφεται η διαδικασία εισήγησης/αίτησης για την αξιολόγηση μαθητή/τριας από τη σχολική … Read More

Ο δαίμων της βαθμολογίας στο κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα – Προβλήματα και Προοπτικές

Σε πολλά ειδικά σχολεία έχει κατανοηθεί το αδιέξοδο της ποσοτικής βαθμολογίας και έτσι δίνεται βαρύτητα σε εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (Kleinert, Green, Hurte, Clayton, Oetinger, 2002˙ Prater, 2003). Πολλοί συγγραφείς ειδικής … Read More

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για Παιδιά με Αυτισμό

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματική διδασκαλία και τη διαμόρφωση επιτυχημένων εκπαιδευτικών … Read More