Νέες Τεχνολογίες στην Αποκατάσταση – ΛΟΓΟΣ και ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Πάντα χρειάζεται η επιλογή του κατάλληλου μηχανήματος για το κατάλληλο άτομο σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Θα πρέπει δηλαδή να εκτιμάται επαρκώς το συνολικό εύρος της κοινωνικοψυχοσωματικής διάστασης. Η … Read More