Επιτυχία στη θεραπεία της παιδικής επιληψίας

Γιατροί είχαν επιτυχία στη θεραπεία μιας μορφής επιληψίας χρησιμοποιώντας ένα νέο φάρμακο που ονομάζεται στιριπεντόλη. Το φάρμακο αποδείχτηκε αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία παιδιών με σοβαρή μυοκλωνική επιληψία κατά τη … Read More