Στρατηγικές Διδασκαλίας σε παιδιά με σύνδρομο Asperger “Ο άνθρωπος της βροχής” μπορεί να είναι μαθητής μας!

Η παρούσα εργασία είναι μια απόπειρα «γνωριμίας» των παιδιών με σύνδρομο Asperger (ή Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό), με τους Μαθηματικούς, τους ανθρώπους δηλαδή που η επιστήμη τους αποτελεί συχνά “νησίδα δεξιοτήτων” … Read More

Περιγραφική καταγραφή κύριων χαρακτηριστικών παιδιών με σύνδρομο Asperger – Θεραπευτική αντιμετώπιση

Το σύνδρομο Asperger αναφέρεται στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) και ταξινομήθηκε ως ξεχωριστή νευρολογική διαταραχή αρχικά στο ICD-10 (World Health Organization,1992) και στη συνέχεια στο DSM-IV(American Psychiatric Organization,1994). Το σύνδρομο … Read More

Σύνδρομο Asperger: Αιτιολογία, διάγνωση, τρόποι παρέμβασης και προοπτικές

Οι γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες που διαμορφώνουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου εξελίσσονται σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες όμως μπορεί να εμποδίσουν … Read More

Ο διπλανός μας “άνθρωπος της βροχής”

Ποιο είναι το προφίλ ενός ατόμου με σύνδρομο Asperger; Συχνά στην κοινωνική ζωή μας αναρωτιόμαστε γιατί κάποιος-α μπορεί να έχει τόσο παράξενη συμπεριφορά που τον / την κάνει να ξεχωρίζει … Read More

Τι είναι το σύνδρομο Asperger

Α. Μια έλλειψη οποιασδήποτε σημαντικής γενικής καθυστέρησης στη γλώσσα ή στη γνωστική ανάπτυξη. Η διάγνωση απαιτεί να έχουν αναπτυχθεί απλές λέξεις από τα δύο χρόνια ή νωρίτερα, και οι επικοινωνιακές … Read More