Μελέτη της φωνηεντικής αντίληψης σε παιδιά σχολικής ηλικίας με ΔΕΠ/Υ

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση της αντίληψης των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με ΔΕΠ/Υ και ειδικότερα της δεξιότητας αναγνώρισης των φωνηεντικών κατηγοριών. Ως ομάδα – στόχος … Read More

Ο Ρόλος της Φωνολογικής Συνειδητότητας στην Κατάκτηση του Γραπτού Λόγου

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της φωνολογικής συνειδητότητας στην κατάκτηση του γραπτού λόγου. Τα πρώτα στάδια της φωνολογικής συνειδητότητας κατακτώνται στην περίοδο της προσχολικής ηλικίας … Read More

Μετάφραση Συνεργατικού σχεδίου εργασίας – “Target the problem”

Mετάφραση του συνεργατικού σχεδίου εργασίας με τίτλο “target the problem” των: – Reading Rockets – The Access Center – LD Online Τη μετάφραση του κειμένου έκανε η κα Μητρουλάκη Σωτηρία … Read More