ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Κινητικές Αναπηρίες

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες οι οποίοι φοιτούν σε ειδικό ή κανονικό σχολείο και δεν καλύπτονται οι ανάγκες τους από τα αντίστοιχα προγράμματα (δες κανονικό σχολείο, … Read More

ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Κινητικές Αναπηρίες

Ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου με κινητικές αναπηρίες είναι η ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης της γλώσσας, ως μέσου προφορικής και γραπτής έκφρασης … Read More