Παιδικά Παραμύθια & Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική

Οι Ιστορίες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα περιέχουν αφήγηση στην ΕΝΓ και δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ΣΕΠΠΕ «Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Πρώτης Γλώσσας και Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για … Read More

Αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας νοηματικής γλώσσας

Τα αναγνωρισμένα κέντρα πιστοποίησης επάρκειας και διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος: ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, Αθήνα (τηλ. 210 5233950) … Read More

Η έρευνα της ελληνικής νοηματικής – Παρατηρήσεις φωνολογικής ανάλυσης

Οι Κωφοί άρχισαν μόλις τα τελευταία χρόνια να μελετώνται από κοινωνιολόγους και γλωσσολόγους ως κοινωνική ομάδα με ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και κοινή ξεχωριστή γλώσσα. Η Νοηματική Γλώσσα, όπως πολλές άλλες … Read More

Εισαγωγή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα: Φθογγογλώσσα και Νοηματική

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να λύσει τις όποιες απορίες που πιθανόν έχει κάποιος ακούων – χρήστης φθογγογλώσσας απέναντι στο φαινόμενο της Νοηματικής γλώσσας και να εισαγάγει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο στο … Read More

Πολυμεσικά Λεξικά Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Γλωσσικά και εκπαιδευτικά εργαλεία

Τα λεξικά, ΝΟΗΜΑ και Παιδικό Λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, είναι δίγλωσσα (Ελληνική Νοηματική – Νέα Ελληνικά) πολυμεσικά προϊόντα σε μορφή DVD-ROM και CD-ROM αντίστοιχα, που έχουν στόχο να καλύψουν βασικές … Read More

Νοηματική: Σπουδάζοντας με ειδικές ανάγκες

Νοηματική: “Συζήτησα το πρόβλημά μου με τους καθηγητές, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, αφού δε γνώριζαν τη γλώσσα των κωφών, τη νοηματική, και σε μένα ήταν αδύνατο να αντιληφθώ … Read More

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ένα άλλο μέσο επικοινωνίας

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) είναι η φυσική γλώσσα της κοινότητας των Κωφών στην Ελλάδα. Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες νοηματικές, η ιδιαιτερότητά της σε σχέση με αυτό που … Read More