Υπερκινητικό σύνδρομο με διάσπαση προσοχής

Η διάσπαση προσοχής και το υπερκινητικό σύνδρομο (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) αποτελούν μια από τις πιο συχνές μορφές διαταραχής παγκοσμίως. Σε αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια περιγραφή … Read More