ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Viral

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ και ΠΑΙΔΙΩΝ

Τρόποι διαπαιδαγώγησης: Ένας πλήρης οδηγός για γονείς

Ένα χρήσιμο εγχειρίδιο που αναφέρεται στο στυλ διαπαιδαγώγησης, τις τεχνικές και τους κανόνες που μπορούν να εφαρμόσουν οι γονείς. Πρακτικές συμβουλές για να αρθρωθούν σωστά οι υποδείξεις προς το παιδί … Read More

Η εξοικείωση των παιδιών με την εικόνα της αναπηρίας

Γνωρίζουμε όλοι ότι τα άτομα με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζονται πολλές φορές αρνητικά και υφίστανται, παρά το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Ένας … Read More

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ και ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εργαλεία Σύγχρονης Προσέγγισης της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής

Εργαλεία Σύγχρονης Προσέγγισης της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής Οδηγοί για τον εκπαιδευτικό: Για το Νηπιαγωγείο Για το Δημοτικό Για το Γυμνάσιο Διαβάστε τις Ειδήσεις για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με την αξιοπιστία … Read More

Οδηγοί Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών για μαθητές με ειδικές ανάγκες

Ειδική Αγωγή: Οδηγοί Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Διαφοροποίηση της διδασκαλίας για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος Διαφοροποιημένη Εκπαίδευσης για Κωφούς … Read More