Οι στάσεις των επιχειρηματιών απέναντι στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία

Ταυτότητα Έρευνας: Ερωτηματολόγια σε 500 επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τα άτομα με αναπηρίες. Στο πρώτο κομμάτι της έρευνας υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις … Read More