Διάγνωση του αυτισμού σε παιδιά με σύνδρομο Down

Τουλάχιστον 10% των ατόμων με σύνδρομο Down πάσχουν από αυτισμό. Ακριβή δεδομένα είναι δύσκολο να ληφθούν. Πολλές περιπτώσεις εντοπίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Πολλοί ειδικοί στις διαγνώσεις είναι ενήμεροι ότι τα … Read More

Κατανόηση και διδασκαλία μαθητών με αυτισμό

Όσοι έχουν εργαστεί με παιδιά με αυτισμό, μπορούν να βεβαιώσουν ότι έχει το καθένα τη δική του διακριτή προσωπικότητα, όπως και όλα τα άλλα παιδιά. Το ότι το σύνολο των … Read More

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για Μαθητές με Αυτισμό

Ο αυτισμός αποτελεί μία σοβαρή και εκτεταμένη διαταραχή της ανάπτυξης. Ο όρος εκτεταμένη (ή διάχυτη) αναφέρεται στη σύνθετη φύση της διαταραχής, καθώς επηρεάζει τρεις περιοχές της ανάπτυξης: την κοινωνική αλληλεπίδραση, … Read More

Εκπαιδευτική αξιολόγηση και προτάσεις για ένα μαθητή με αυτισμό

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη συστηματική εκπαιδευτική αξιολόγηση και στο ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενός μαθητή με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και πρόσθετα προβλήματα, η οποία βασίστηκε στην παρατήρηση του μαθητή κατά … Read More

Αυτισμός και Άσκηση

Η φυσική αγωγή μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με διάφορες πλευρές του αυτιστικού συνδρόμου, για τις οποίες δεν υπάρχουν ή υπάρχουν ελάχιστα γνωστά δεδομένα. Ο σχεδιασμός κατάλληλων προγραμμάτων άσκησης, … Read More

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για Παιδιά με Αυτισμό

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματική διδασκαλία και τη διαμόρφωση επιτυχημένων εκπαιδευτικών … Read More

Ερευνητικές Προσεγγίσεις και Υποθέσεις εργασίας για τη διερεύνηση της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής και του προφίλ της οικογένειας

Η ερευνητική εργασία στοχεύει στην κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά στις έρευνες που έγιναν τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες (1965-2005), με θέμα τη μελέτη του αυτισμού σε σχέση με την … Read More

Οδηγός για την οικογένεια: Το φάσμα του αυτισμού – Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής Γ΄ Κ.Π.Σ. Επιχ. Πρόγραμμα: Ε.Π.Α.Ε.Κ., μέτρο 1.1, ενέργεια 1.1.4 “εκπαίδευση ΑμΕΑ” Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών ατόμων Ν. Λάρισας … Read More

Χάρτης και γραπτή διακήρυξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία οργανώσεων γονέων ατόμων με αυτισμό Autisme-Europe στο 4ο Συνέδριό της που έγινε στη Χάγη, 10 Μαΐου 1992, ψήφισε τον ακόλουθο Χάρτη των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αυτισμό. … Read More

Αυτισμός – Διαταραχή Επικοινωνίας

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει διαταραχή επικοινωνίας στον αυτισμό και όχι διαταραχή λόγου εκτός αν συνυπάρχει όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά και εκεί ακόμη πρωταρχικός στόχος του … Read More