Ψηφιακά παιχνίδια ως εργαλεία μάθησης για παιδιά με αυτισμό

Η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία προωθεί τη διαδραστικότητα και την εξασθένιση των εντάσεων, προωθεί ενεργητικά εκπαιδευτικά μοντέλα και προσφέρει νέες δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και μάθησης. Το ψηφιακό παιχνίδι, … Read More

Παιχνίδια που αναπτύσσουν την ικανότητα ακοής

Πολλά παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση της ομιλίας και στην έκφραση, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακοή. Η “ακοή” απαιτεί το άτομο να είναι συγκεντρωμένο σ’ αυτό που ακούει. Για παράδειγμα, … Read More