Η εκπαιδευτική ένταξη των Κωφών Βαρήκοων στην Ελλάδα

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θέμα της εκπαιδευτικής ένταξης των κωφών και βαρήκοων ατόμων στη γενική εκπαίδευση. Αρχικά, γίνεται λόγος για την αποσαφήνιση του όρου παιδαγωγική της ένταξης και ο … Read More