Η εκπαιδευτική ένταξη των Κωφών Βαρήκοων στην Ελλάδα

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θέμα της εκπαιδευτικής ένταξης των κωφών και βαρήκοων ατόμων στη γενική εκπαίδευση. Αρχικά, γίνεται λόγος για την αποσαφήνιση του όρου παιδαγωγική της ένταξης και ο … Read More

Γνώσεις και στάσεις φοιτητών γύρω από την κώφωση

Οι κωφοί σε μια κοινωνία ακουόντων ήταν στο πέρασμα των χρόνων μια αποκλίνουσα ομάδα από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να δείξει αν σήμερα οι νέοι … Read More

Ειδικά σχολεία κωφών – Ακουολογικά κέντρα

Ειδικά σχολεία κωφών – ΒΡΕΦ/ΣΥΜΒ. ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΘΝ ΙΔΡ.ΚΩΦΩΝ.) 2310 343093 – ΒΡΕΦ/ΣΥΜΒ. ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΘΝ ΙΔΡ.ΚΩΦΩΝ.) 210 6462523 – ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΕΘΝ. ΙΔΡ ΚΩΦΩΝ 210 6428082 – ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΦ-ΒΑΡ 210 6810579 … Read More

Κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των ατόμων με κώφωση

Οι Κωφοί θέλουν να πείσουν την κοινωνία να άρει τις προκαταλήψεις απέναντί τους. Έχουν απλά έναν ελάττωμα στην ακοή, που όμως έχει συνέπειες στην επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον. Η … Read More

Yπάρχουμε… Συνυπάρχουμε

Σαν άνθρωποι ή συνάνθρωποι; «Αγαπητέ “Υπάρχουμε… Συνυπάρχουμε;”. Ανήκω στην ευρύτερη κατηγορία ανθρώπων που ονομάζουμε με τον όρο “άτομα με ειδικές ανάγκες”, καθώς πάσχω από κώφωση. Ο συγγραφέας Μπουσκάλια έγραφε: “Μη … Read More